Privacy & cookies

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Rinji beer  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rinji beer , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Rinji beer  verstrekt. Rinji beer  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en  achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

WAAROM Rinji beer  GEGEVENS NODIG HEEFT
Rinji beer  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Rinji beer  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Rinji beer  GEGEVENS BEWAART
Rinji beer  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Rinji beer  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Rinji beer  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rinji beer  gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Rinji beer  maakt  gebruik  van  Google  Analytics  om  bij  te  houden  hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Rinji beer  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Rinji beer  te  kunnen  verstrekken  en  om  haar adverteerders  informatie  over  de effectiviteit  van  hun  campagnes  te  kunnen  bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Rinji beer  heeft hier geen invloed op.

Rinji beer  heeft Google geen toestemming gegeven om via Rinji beer  verkregen  Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rinjibeer.nl

Rinji beer  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Rinji beer  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Rinji beer  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rinji beer  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rinji beer  op via info@Rinji beer.nl. www.Rinji beer.nl is een website van Rinji beer .

Rinji beer  is als volgt te bereiken:
E-mailadres: info@rinjibeer.nl